Impresszum


Weboldal  mvz Consulting GmbH

Cím:
mvz Consulting GmbH

Christophstrasse 33

74321 Bietigheim-Bissingen

Telefon: 0049 (0) 74321 3598819
Telefax: 0049 (0) 711 3598827
Email: info@mvzconsulting.com
Internet: www.mvzconsulting.com

Képviseletre jogosult ügyvezető:
Vassiliki Zarambouka
 

Cégbíróság: Stuttgart Járásbíróság
Cégjegyzékszám: HRB 744593
 

Szerzői jog
A grafikák, szövegek, a weboldalon található tartalmak az mvz Consulting GmbH szerzői jogvédelme alatt állnak. Azon logók, írások, melyek nem az mvz Consulting GmbH által jöttek létre, a mindekori szerző vagy vállalat szerzői jogvédelme alatt állnak.
Weboldalunk bármiféle felhasználása, mely nem privát célra történik, előzetes engedélyünket igényli.
A weboldalon található tartalmak lejátszása, sokszorosítása, vagy nyilvánosságra hozatala nem engedélyezett.

Felelősség
A weboldalon elérhető információk tartalmáért és nyilvánosságra hozataláért felelősséget nem vállalunk. A weboldalunkról elérhető linkek általunk folyamatosan ellenőrizve vannak. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy ezen oldalak tartalmára semmiféle befolyásunk nincs. Ezért hangsúlyozottan elhatárolódunk ezen oldalak tartalmától. Ezen nyilatkozat minden banner által irányított linkre  vonatkozik.

Illetékes hatóság
Munkaügyi Hivatal Nürnberg
Richard-Wagner-Platz 5
90443 Nürnberg

 

Levelezési cím:
Munkaügyi Hivatal Nürnberg
90300 Nürnberg

Technikai és grafikai tartalom:
gautschidesign Grafikerwerksatt &  Galerie

Képek:
www.fotolia.com

Adatvédelmi nyilatkozat
Az adatkezelés célja:a weboldalon regisztrált érintettekkel és az adatkezelő székhelyén, illetve telephelyén személyesen adatlapot kitöltő munkakeresőkkel való kapcsolattartás, képesítési adataik elemzése, megfelelő külföldi munka keresése, az általuk megadott személyes, képzettségre vonatkozó adatok alapján kiválasztás és elemzés, munkalehetőségek ajánlása, megfelelő munkalehetőség kiválasztása céljából a személyes adatok és önéletrajzok továbbítása az aktuális ajánlattal rendelkező partnereink felé, illetve statisztikai célú adatkezelés, bármely, a munkavégzés szempontjából jelentős, az érintett által megadott adat.
 
Az adatkezelés jogalapja:az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az érintettek önkéntes hozzájárulása.
 
Kezelt adatok köre: név, telefonszám, lakcím, e-mail cím, születési dátum, születési hely, jogosítvány kategóriája, nyelvismeret (angol, német, holland), munkatapasztalat, önéletrajz file formátumban vagy papír alapon, VCA vizsga iránti igény, nyelvtanfolyam iránti igény (német, angol, holland).
 
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelő mindaddig kezeli a fenti adatokat, amíg az érintett az adatok törlését nem kéri.
 
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 
Az adatkezelő az érintettek által megadott személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül más célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag a érintett kifejezett, előzetes beleegyezése alapján továbbítja.